WPC Q2 2024

WORLD partner contest

prize found 2023 image

WPC Q2 2024 — là một cuộc thi hợp tác với các giải thưởng X2. Mỗi người tham gia có thể giành chiến thắng hai lần. Hợp tác với chúng tôi, thu hút khách hàng mới và giành giải thưởng tiền!

trở thành đối tác

Dành cho đối tác trên toàn thế giới

Chỉ những khách hàng mới được tính

Giải thưởng tiền X2

Cuộc thi kéo dài 3 tháng

Làm thế nào để giành chiến thắng?

Người tham gia có thể giành chiến thắng hai lần: người chiến thắng được xác định bằng tổng khối lượng lot giao dịch của các khách hàng đã đăng ký trong cuộc thi và theo số lượng giới thiệu. Tổng giải thưởng được trao trong cuộc thi này là $25 000. Giải thưởng trong cuộc thi là tiền thật, có thể rút bất cứ lúc nào.

Giải thưởng giao dịch khối lượng cho khách hàng mới

Vị trí Giải thưởng
1 $5 000
2 $3 000
3 $1 500
4 $900
5 $700
6 $500
7 $400
8 $250
9 $150
10 $100

Tất cả

$12 500

Giải thưởng cho số lượng khách hàng hoạt động mới

Vị trí Giải thưởng
1 $5 000
2 $3 000
3 $1 500
4 $900
5 $700
6 $500
7 $400
8 $250
9 $150
10 $100

Tất cả

$12 500

Thời lượng

01.04.2024 — 30.06.2024

Kết quả

10.07.2024

Người chiến thắng

20

Quỹ giải thưởng

$25 000

Sự thật

17

năm hợp tác

10 000+

các đối tác trên toàn thế giới

20+

tổ chức cuộc thi được

$10M+

trả cho đối tác

Vuốt sang trái và phải để xem ảnh từ các sự kiện trước đây của chúng tôi

Sự kiện đối tác

trở thành đối tác